96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Recytowali o wolności

 22 i 23 października 2018 roku w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w ZSO w Sochaczewie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem ,,Wolności pragnę ponad wszystko!” (L. Staff).

Konkurs adresowany był do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno kultury polskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich. Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru, dykcję oraz interpretację tekstu.

            W pierwszym dniu zmagań w przesłuchaniach udział wzięli uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Poziom, jaki reprezentowali recytatorzy, był bardzo wyrównany. Po wysłuchaniu 54 uczestników jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić sześciu recytatorów. Nie przyznano jednak I miejsca. Dwa II miejsca przyznano: Bartoszowi Matuszewskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, który recytował wiersz ,,Narodowiec w niemocy” oraz Oskarowi Rześnemu ze Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie za wiersz ,,Rok 1918” Artura Oppmana.  III miejsce otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach, Dominika Waląg, prezentująca utwór ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. Przyznano również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Szymon Monew, Agata Gontarczyk oraz Marta Baczyńska.

            Drugiego dnia rywalizacji podjęli się uczniowie klas ponadgimnazjalnych. Jury, po wysłuchaniu 11 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce otrzymała Anastazja Komarowa z Liceum Ogólnokształcącego w Załuskowie z fragmentem wiersza ,,Pieśń o Stefanie Starzyńskim” Jana Lechonia, II miejsce przyznano Małgorzacie Jagle z Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie z wierszem ,,Wolność” Marka Grechuty, a na III miejscu uplasowała się uczennica Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, Katarzyna Wojciechowska prezentująca wiersz ,,Testament poległych” Ryszarda Kiersnowskiego.

            Wszyscy uczniowie dostali dyplomy za udział w konkursie, a wyróżnieni – nagrody rzeczowe w postaci książek.

            Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów do występu.                        

                                                                                              Natalia Sołdaczuk

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net