96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Dla poetów

[wstęp] [o poetach] [sukcesy] [zbiór poezji o Chopinie]
[Paulina Danecka] [Luiza Kozbuch] [Urszula Lachowicz]
[Justyna Modzelewska] [Barbara Kuliś] [Zuzanna Miernik]
[Natalia Szejko] [Angelika Szelągowska] [przedstawienie Teatru CBA w Teresinie]

Wstęp

Przedstawiamy interesujący zbiór wypowiedzi poetyckich, na pewno, świeżych w pomysłach wizji świata, a także napisanych w ciekawej formie. Życzymy Czytelnikom miłych chwil spędzonych podczas lektury a Poetom rozwoju weny twórczej.

Rozmaitość tematów świadczy o różnorakości zainteresowań. Młodzież, praktycznie pisze o wszystkim, ale gro poruszanych zagadnień to, oczywiście, miłość! Na uwagę zasługuje fakt, że treść ujęta jest w sposób skondensowany, wyrazisty. Sposób widzenia świata, jego różnorodność, niewątpliwie, musi cieszyć, świadczy to bowiem o umiejętnej obserwacji otaczającego świata widzianego często, z przymrużeniem oka, czasami z odrobiną sceptycyzmu, a czasami w sposób najzupełniej realistyczny.

Poetycka wizja świata to droga do wolności. Przeciętny człowiek raczej rzadko zastanawia się nad sobą, światem, człowiekiem, nad tym, co to jest wolność, co znaczy, być wolnym. Większość ludzi mówi, ale nie rozmawia. Kiedy człowiek traci wolność osobistą, fizyczną-zamknięty w więzieniu lub zmusza się go do postępowania niezgodnego z jego zasadami i wtedy ,może uświadamia sobie... Zaczyna rozmieć swoje ograniczenia. Fachowcy w tej dziedzinie też różnie definiują to pojęcie: szeroko, ale też jednostronnie wąsko a nawet karykaturalnie. Czasami jest to spojrzenie jedynie moralizujące, innym razem psychologizujące czy socjologizujące. Czasem ukazuje ktoś, "wolność" w sposób naiwnie optymistyczny, myląc zdolność do podejmowania decyzji z osiągnięciami wolności wewnętrznej. Inni z kolei przedstawiają ludzką wolność w sposób fatalistyczny, traktując ją jako dramat i źródło nieszczęść. Wolność utożsamiana jest także z postępem i samorealizacją człowieka. Poezja jest tego wszystkiego wyrazem.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net