96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  1. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli rad klasowych do Rady Rodziców ZSO, zapoznanie z dokumentacją szkolną. Przekazanie informacji dla rodziców uczniów klas maturalnych odnośnie procedur egzaminu maturalnego i rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum odnośnie procedur egzaminu gimnazjalnego. Przedstawienie wyników nauczania uzyskanych w poprzednim roku szkolny

    12 września 2017

 

  1. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami (obecni wszyscy nauczyciele).

24 października 2017

  1. Zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych (obecni wszyscy nauczyciele).

5 grudnia 2017

  1. Zebranie podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów za I semestr (wychowawcy klas).

30 stycznia 2018

  1. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami. Zebranie informacyjne o propozycjach ocen rocznych uczniów klas maturalnych (obecni wszyscy nauczyciele).

20 marca 2018

  1. Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych w gimnazjum i pozostałych klasach LO (obecni wszyscy nauczyciele).

15 maja 2018

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net