96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Informacje ogólne

W Zespole Szkół Ogólnokształcących uczy się aktualnie ok. 600 uczniów. Zdobywają oni wiedzę pod kierunkiem kompetentnych nauczycieli, przy wsparciu pracowników administracji i obsługi szkoły, w klasach o profilach:

 • dziennikarsko–medialnym (przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski);
 • prawniczym (przedmioty rozszerzone: historia, wos, język angielski);
 • medycznym (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia);
 • menadżersko–turystycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski);
 • politechniczno–językowym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski);
 • politechniczno–informatycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka);
 • ekonomiczno–administracyjnym (przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski).

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach lekcyjnych. Są to:

 • 3 pracownie polonistyczne;
 • 3 pracownie matematyczne;
 • 2 pracownie chemiczne;
 • 2 pracownie fizyczne;
 • 1 pracownia biologiczna;
 • 1 pracownia geograficzna;
 • 1 pracownia historyczna;
 • 4 pracownie języka angielskiego;
 • 2 pracownie języka niemieckiego;
 • 2 pracownie komputerowe.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w dwóch dużych salach gimnastycznych, w siłowni lub na boisku do gier zespołowych. Szkoła posiada sprzęt sportowy, umożliwiający uprawianie różnych dyscyplin. Dzięki temu uczniowie odnoszą liczne sukcesy w zawodach, zarówno drużynowych (w piłce ręcznej, koszykowej, siatkowej), jak i indywidualnych (w lekkoatletyce, tenisie stołowym, badmintonie). Poza lekcjami mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach SKS. W niedalekiej przyszłości planowany jest remont i przebudowa boiska znajdującego się za szkołą, co podniesie standard zaplecza sportowego.

Wolne chwile między lekcjami młodzież może spędzić w przestronnej świetlicy szkolnej lub w bibliotece, która dysponuje bogatym księgozbiorem. Zawiera on fachową literaturę z różnych dziedzin nauki oraz literaturę piękną (w tym oczywiście wymagane lektury szkolne) a także obszerny zbiór filmów i czasopism. Zbiory biblioteki dostępne są przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli, ale mogą z nich korzystać także rodzice. Staramy się sukcesywnie powiększać zasoby biblioteczne o nowości wydawnicze i szerzyć wśród młodzieży kulturę czytelnictwa, np. poprzez organizację wewnątrzszkolnych konkursów i akcji promujących modę na czytanie.

Bardzo ważnymi miejscami w szkole są kuchnia i stołówka. Obiady przygotowywane zgodnie z zaleceniami współczesnej dietetyki są smaczne, zdrowe, urozmaicone, a przede wszystkim niedrogie i podawane z sercem przez przesympatyczny personel kuchni. Uczniowie, którzy korzystają z obiadów są z nich bardzo zadowoleni.

Młodzież ucząca się w szkole jest ambitna, zdolna, pracowita. To młodzi, utalentowani ludzie, zainteresowani światem, pełni marzeń i pasji. Staramy się ich talenty rozwijać i pokazywać nowe horyzonty. Są tu także osoby niezwykle wrażliwe i empatyczne, zaangażowane w działania o charakterze wolontariackim poza szkołą i organizujące tego rodzaju akcje na terenie szkoły (WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, współpraca z Domem Dziecka w Giżycach i Oddziałem Pediatrycznym Sochaczewskiego Szpitala Powiatowego). Na terenie szkoły działa także Samorząd Szkolny wybierany na początku każdego roku szkolnego.

runkiem 50 nauczycieli i przy współpracy 16 pracowników administracji i obsługi uczy się w szkole prawie 585 uczniów. Zajęcia prowadzone są w pracowniach:

 • 2 komputerowych z dostępem do Internetu,
 • 2 chemicznych,
 • 2 fizycznych,
 • 2 biologicznych,
 • 3 polonistycznych,
 • 1 geograficznej,
 • 1 historycznej,
 • 2 języka niemieckiego,
 • 2 języka angielskiego,
 • 1 języka francuskiego.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w 2 dużych salach gimnastycznych, małej sali do ćwiczeń, w siłowni lub na boisku do gier zespołowych. Wolne chwile młodzież może spędzić w świetlicy szkolnej. Codziennie czynna jest biblioteka licząca prawie 30.000 woluminów i czytelni. Na etacie zatrudniona jest w szkole pielęgniarka dyżurująca w odpowiednio wyposażonym gabinecie. W planach placówki jest modernizacja szatni szkolnej. Młodzież ucząca się w szkole jest ambitna i aktywna. Corocznie duża grupa uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych (chemicznym, polonistycznym, historycznym i recytatorskich), zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, osiągając bardzo dobre wyniki.

Początek lat 90 zaowocował wprowadzeniem innowacji pedagogicznych, utworzeniem klas autorskich. Szkoła rozpoczęła też dodatkowe prace prowadzące do przygotowania uczniów do nowego egzaminu maturalnego. Przyniosły one znakomite efekty; 100 % uczniów liceum zdało egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006. Bardzo wysoki jest odsetek absolwentów naszej szkoły, którzy dostają się na liczące się uczelnie państwowe w kraju (ok. 90%). Obecnie uczniowie kształcą się w profilach: matematyczno-fizycznym ze specjalnością informatyczną, humanistyczno -filologicznym, matematyczno - geograficznym, biologiczno-chemicznym. Uczniowie Gimnazjum Powiatowego im. Fr. Chopina uzyskali z egzaminu końcowego wynik najwyższy w powiecie sochaczewskim w roku szkolnym 2005/2006.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net