96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Informacje ogólne

Pod kierunkiem 50 nauczycieli i przy współpracy 16 pracowników administracji i obsługi uczy się w szkole prawie 585 uczniów. Zajęcia prowadzone są w pracowniach:

  • 2 komputerowych z dostępem do Internetu,
  • 2 chemicznych,
  • 2 fizycznych,
  • 2 biologicznych,
  • 3 polonistycznych,
  • 1 geograficznej,
  • 1 historycznej,
  • 2 języka niemieckiego,
  • 2 języka angielskiego,
  • 1 języka francuskiego.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w 2 dużych salach gimnastycznych, małej sali do ćwiczeń, w siłowni lub na boisku do gier zespołowych. Wolne chwile młodzież może spędzić w świetlicy szkolnej. Codziennie czynna jest biblioteka licząca prawie 30.000 woluminów i czytelni. Na etacie zatrudniona jest w szkole pielęgniarka dyżurująca w odpowiednio wyposażonym gabinecie. W planach placówki jest modernizacja szatni szkolnej. Młodzież ucząca się w szkole jest ambitna i aktywna. Corocznie duża grupa uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych (chemicznym, polonistycznym, historycznym i recytatorskich), zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, osiągając bardzo dobre wyniki.

Początek lat 90 zaowocował wprowadzeniem innowacji pedagogicznych, utworzeniem klas autorskich. Szkoła rozpoczęła też dodatkowe prace prowadzące do przygotowania uczniów do nowego egzaminu maturalnego. Przyniosły one znakomite efekty; 100 % uczniów liceum zdało egzamin maturalny w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006. Bardzo wysoki jest odsetek absolwentów naszej szkoły, którzy dostają się na liczące się uczelnie państwowe w kraju (ok. 90%). Obecnie uczniowie kształcą się w profilach: matematyczno-fizycznym ze specjalnością informatyczną, humanistyczno -filologicznym, matematyczno - geograficznym, biologiczno-chemicznym. Uczniowie Gimnazjum Powiatowego im. Fr. Chopina uzyskali z egzaminu końcowego wynik najwyższy w powiecie sochaczewskim w roku szkolnym 2005/2006.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net