96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

kącik pedagoga

 

HARMONOGRAM

  PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

  8.00-12.30

WTOREK

 7.55- 8.55 – zaj. rew.

 9.00-13.45

 13.45- 14.45 – zaj. korekc.-komp.

ŚRODA

 7.55 -8.55 – zaj. rew.

 9.00-13.45

 13.45- 14.45 – zaj. rew.

CZWARTEK

 

 8.00- 8.45 – zaj. korekc.-komp.                                     

 8.45-13.45 

13.45- 14.45 – zaj. rew.

 PIĄTEK

8.00-12.00

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia 2016

Informacja dla rodziców

 

Szanowni Państwo!

W związku z podejmowanymi przez szkołę działaniami profilaktycznymi, bardzo porsimy                           o zapoznanie się z informacją dotyczącą zagrożeń związanych z zażywaniem przez młodzież środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.

            Nowe narkotyki to problem większości krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Kanady. Jak do tej pory żaden kraj nie znalazł rozwiązań prawnych, które całkowicie eliminowałyby dostęp do tych substancji. W 2014 r. i w 2015 r. w Polsce i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć, a nawet zgonów związanych z ich używaniem. Od lipca bieżącego roku w Polsce już ponad 1000 osób zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. 

Co to są dopalacze?

Dopalacze - potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę                                 o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji.

W związku z szybkim rozwojem wielu nowych substancji psychoaktywnych w wielu krajach nie ma legislacji umożliwiającej skuteczną kontrolę lub zakaz ich dystrybucji. Częstym zjawiskiem w wielu krajach jest szybka reakcja producentów tych środków, mająca na celu ominięcie dopiero co wprowadzanych zakazów

Używanie jakichkolwiek środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia przez osoby do lat 18 jest przejawem demoralizacji.

Gdzie młodzież kupuje dopalacze?

Młodzież czerpie informacje o nowych narkotykach głównie z Internetu. Za jego pośrednictwem dokonuje też często zakupów.

W jaki sposób sprzedaje się dopalacze?

Nowe narkotyki sprzedawane są często jako np. sole do kąpieli, nawozy do roślin, pochłaniacze wilgoci, talizmany czy kleje. W rzeczywistości, choć widnieje na nich taka etykietka, nie mają one nic wspólnego z tymi artykułami. Często na nowych narkotykach widnieje napis: ,,Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, choć wiadomo, że kupowany jest po to, aby wprowadzać go do organizmu. W składzie rzekomych ,,soli do kąpieli”, ,,nawozów do roślin” czy pochłaniaczy wilgoci znajduje się pewna ilość nowych narkotyków, czyli właśnie ,,dopalaczy” działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Jak wyglądają i działają dopalacze?

W zależności od rodzaju nowego narkotyku może być on połykany, wciągany przez nos, wstrzykiwany, inhalowany.

W zależności od rodzaju substancji, mogą występować w postaci proszku, kapsułek, tabletek, kryształków, mieszanek ziołowych, które pali się w „skętach”, fajkach, suszu grzybów.                     Narkotyki o działaniu halucynogennym mogą mieć postać nasączonego papierku czy tekturki.

Po użyciu tych produktów mogą występować objawy jak po użyciu narkotyku, często bardziej nasilone i zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu.

Zażycie jakichkolwiek nowych narkotyków wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje w nich zawarte są toksyczne nawet w mikroskopijnych dawkach, dlatego łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Czy dopalacze uzależniają?

Zażywanie dopalaczy powoduje również uzależnienie. Osoby uzależnione od nowych narkotyków mogą doświadczać głodu substancji, a zaprzestanie ich używania zwykle jest bardzo trudne.

Na co rodzice powinni zwrócić uwagę? - specyficzne zachowania i przedmioty u dziecka

tabletki nieznanego pochodzenia oraz recepty

 • nieznanego pochodzenia pieniądze, sprzęt,
 • brak pieniędzy i długi,
 • znikanie przedmiotów z domu (sprzedaż na narkotyki)
 • ciężki, słodkawy zapach w pokoju lub pochodzący z ubrania czy włosów,
 • częste wietrzenie pokoju,
 • atropina, do zakraplania oczu w celu powiększenia drastycznie zmniejszonych źrenic po zażyciu niektórych substancji psychoaktywnych,
 • pojawienie się różnego rodzaju symboli i znaków na plakatach, zeszytach, luźnych kartkach, notatnikach,
 • nagłe zainteresowanie chemią i botaniką,
 • próby uprawiania nowych rodzajów roślin, sprowadzanie nasion i sadzonek,
 • nadejście niespodziewanych paczek i przesyłek z kraju i zagranicy,
 • korzystanie ze skrytek, zamykanie szuflad.

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

Zacznij działać i dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych.                                     Okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,  ale też stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Nie usprawiedliwiaj nieobecności dziecka w szkole, jeśli nic o nich nie wiedziałeś.                                                                                                Korzystaj ze wsparcia – szukaj pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami.

 Gdzie szukać pomocy w przypadku  uzależnienia od ,,dopalaczy”?

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Linia jest dostępna codziennie w godzinach               12–20, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12– 8, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

 Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 801 199 990 (czynny codziennie w godz. od 16.00 - 21.00) Opłata za połączenie z telefonów komórkowych według stawek operatora. Opłata za połączenie z telefonów stacjonarnych za pierwszy impuls.

 Internetowa Poradnia Narkotykowa www.narkomania.org.pl

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
Warszawa, ul. Hoża 57, tel.  22-621-13-59, 621-22-33
Poradnia.monar@wp.plwww.monar.org

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Warszawa, ul. Puławska 120/124, tel. 22-844-44-70
powrotzu@idn.org.pl, www.idn.org.pl/u

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” Poradnia Rodzinna
Warszawa, Grodzieńska 65, tel./fax 22-618-65-97
karan@karan.pl,  www.karan.pl

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień-Punkt Konsultacyjny PTZN
Warszawa, ul. Chmielna 10a/21, tel. 22-827-22-43, 828-26-73
tznbiuro@wa.home.pl,  www.tzn.org.pl

Punkt Konsultacyjny MONAR
Warszawa, ul. Marywilska 44, tel. 22-614-46-03
Baza placówek pomocowych znajduje się na stronie poradni internetowej www.narkomania.org.pl

 Źródła:

www.kbpn.gov.pl – Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, Nowe narkotyki - „dopalacze”

www.gis.gov.pl

www.policja.waw.pl profilaktyka - materiały profilaktyczne

 

Drogi uczniu, Czy zastanawiasz się czasem, kim chciałbyś zostać w przyszłości, jaką pracę wybrać? Czy myślisz o tym, co byłoby najlepsze dla Ciebie, w jakim zawodzie czułbyś się najlepiej? Zachęcam Cię do autorefleksji. Poniżej zamieszczam kilka ważnych informacji, które mogą Ci się przydać w poszukiwaniu swojej dalszej ścieżki kształcenia i wyboru wymarzonego zawodu.

I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO: PEDAGOG SZKOLNY adresaci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -indywidualne rozmowy doradcze -zajęcia grupowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -organizacja spotkań i zajęć prowadzonych przez oniine instytucje, uczelnie itp. (np. Spotkania z przedstawicielami uczelni, warsztaty edukacyjne) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE -UL. PIŁSUDSKIEGO 51 (WEJŚCIE OD ULICY GŁOWACKIEGO), TEL. 46 962 53 11, 46 862 52 19 adresaci : uczniowie szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery -diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych -wersja komputerowa MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W SOCHACZEWIE UL. 1-GO MAJA 16, TEL. 46 862 29 63 adresaci: młodzież w wieku 15-25 lat : prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia szkolenia, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, nauczenie technik autoprezentacji, przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych

II POLECANE CZASOPISMA I INFORMATORY DLA MŁODZIEŻY (dostępne również w naszej bibliotece szkolnej) VICTOR GIMNAZJALISTA dwutygodnik edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej; porusza zagadnienia edukacyjne związane z nauką w gimnazjum, egzaminem gimnazjalnym (np. Przykładowe testy gimnazjalne), ale również zawiera informacje związane z dalszym kształceniem, opisy zawodów itp. COGITO-dwutygodnik edukacyjny adresowany do licealistów, pomagający przygotować się do matury, poruszający problemy społeczne, problematykę związaną ze studiami oraz pracą zawodową. PERSPEKTYWY-czasopismo przeznaczone dla młodych ludzi (uczniów szkoły średniej), którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, mi.n zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe. Pismo zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów. INFORMATOR O ZAWODACH ,PERPSEKTYWY PRESS- opis ponad 300 najbardziej znanych i popularnych zawodów; jest to zbiór artykułów prezentujących charakter pracy w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia oraz ścieżki edukacyjne wiodące do danego zawodu oraz krótkie testy predyspozycji. INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2013, PERSPEKTYWY PRESS-najobszerniejszy i najpopularniejszy informator o wyższych uczelniach w Polsce.

III POLECANE STRONY INTERNETOWE www.perspektywy.pl - portal edukacyjny,kompletna baza informacji edukacyjnych- matura, studia, kierunki, zasady przyjęć, zawody. www.psz.praca.gov.pl-zakładka Doradca 2000 Przewodnik po zawodach charakterystyka poszczególnych zawodów (w tym m.in. Zadania i czynności wykonywane w zawodzie, środowisko pracy, wymagania fizyczne, psychologiczne, warunki podjęcia pracy, możliwości zatrudnienia, polecana literatura) www.vademecumtalentu.ecorys.pl-strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera różne materiały metodyczne np.testy do samobadania(w wersjach dla poszczególnych etapów edukacyjnych) www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl- Internetowy System Informacji Edukacyjno-Zawodowej

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,
W szkole działa stołówka szkolna oferująca uczniom smaczne obiady. Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych obiadów przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub ośrodków gminnych właściwych dla miejsca zamieszkania. Warunkiem skorzystania z pomocy w formie pokrycia obiadów w szkole jest pozostawanie rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Osoby zainteresowane zamieszkałe w Sochaczewie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie a mieszkańców gmin z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Informacji udziela również pedagog szkolny (pokój nr 24)

Adresy wybranych ośrodków pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie:
Al. 600-lecia 90
Tel. (46) 863 14 81 do 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
ul. Warszawska 115, Sochaczew
Tel. (46) 864 26 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie
Brochów 125
Tel. (22) 725 71 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
ul. Długa 20, Rybno
Tel. (46) 861 14 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie
ul. Płocka 2, Iłów
Tel. (24) 267 50 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej
Nowa Sucha 50
Tel. (46) 861 20 51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie
ul. Zielona 18
Tel. (46) 861 30 45

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net