96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

PRIMUS INTER PARES

Tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymuje absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, który spełnia następujące kryteria:

  • Najwyższa średnia ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły oraz wzorowa ocena zachowania przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
  • Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych - w kolejności uzyskania tytułu laureata, finalisty, ukończenia zwodów okręgowych, udział w zawodach okręgowych, udział w eliminacjach szkolnych
  • Najwyższa średnia wyników z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w I semestrze w klasie III.
  • Najwyższa średnia wyników z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy II.
  Rok szkolny Imię i nazwisko
  1996/1997 Piotr Zawadzki
  1997/1998 Mariusz Traczewski
  1998/1999 Sylwia Rząp
  1999/2000 Dorota Pietrzak
  2000/2001 Maciej Kubiak
  2001/2002 Jacek Bil
  2002/2003 Monika Kruczyk
  2003/2004 Joanna Widyńska
  2004/2005 Katarzyna Zielińska
  2005/2006 Natalia Szejko
  2006/2007 Joanna Torzewska
  2007/2008 Anna Zielińska
  2008/2009 Dorota Wagner
  2009/2010 Marta Czeczko
  2010/2011 Katarzyna Krysiak
  2010/2011 Aleksandra Kowaluk
  2011/2012 Katarzyna Polakowska
  2012/2013 Adam Trojanowski
  2013/2014 Bartosz Urbański
  2014/2015 Marcin Osówniak
  2015/2016 Weronika Pasińska
  2016/2017 Zuzanna Nowacka
  2017/2018 Ewelina Zielonka

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net