96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU GIMNAZJUM I LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019.

Tabela punktowa

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU GIMNAZJUM I LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019.

Organizatorzy konkursu:

Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Cel i czas konkursu:

1.      Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca z gimnazjum ( tylko uczniowie gimnazjum) i z liceum ( tylko uczniowie liceum) w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.

2.      Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.

3.      Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

4.      Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

 

Zasady konkursu:

W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń klasy III Gimnazjum i klas I-III Liceum.

 

Zasady punktacji:

1.      Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.

2.      W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.

3.      Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.

4.      Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:

a.       Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (+10 pkt w semestrze).

b.      Zachowanie fair –play podczas rywalizacji (+5 pkt).

c.       Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych (+5 pkt).

5.      Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:

a.       Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach (-10 pkt).

b.      Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia –pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki.

c.       Używa wulgaryzmów (-10 pkt).

6.      Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.

 

7.      O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby tytuł sportowca trafia do ucznia z klasy programowo wyższej (ilość startów oraz najlepszy wynik).

 

Nagrody:

1.      Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

2.      Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

 

Postanowienia końcowe:

1.      Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.

2.      Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

3.      Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.

4.      Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia sportowego roku szkolnego.

5.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

 

 

ZASADY PUNKTACJI

 

Zawody


Za udział


5-6 miejsce


4 miejsce


3 miejsce


2 miejsce


1 miejsce


Eliminacyjne


4


5


6


7


8


10


Powiatowe


8


10


12


15


18


20


Międzypowiatowe


12


15


18


20


25


30


Igrzyska Mazowieckie


18


20


22


25


35


50

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net