96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

RODO

Sochaczew, dnia 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie

96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4

lo.chopin.sochaczew@gmail. com

tel. 46 8622335

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Małgorzata Gołębiowska

lo.chopin.sochaczew@gmail. com

tel. 46 8622335

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

realizacji obowiązku prawnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/  realizacja obowiązku prawnego

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa                   (w zależności od rodzaju dokumentu)

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają* zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu. 

 

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net