96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCY:  Oskar Kobierecki kl. IIe

 

ZASTĘPCY  PRZEWODNICZĄCEGO:  
Aleksandra Pietruszka kl. IIb
Karolina Goźlińska kl. Ib

SKARBNICY:  Zuzanna Budzińska kl.If, Ada Sobczyk kl. If

SEKRETARZ:  Beata Barcikowska kl. Id

SEKCJA PORZĄDKOWA:  Zofia Mikołajczyk kl. IIIe,
                                                  Katarzyna Bielanowska kl. IIIe

                                              

SEKCJA GAZETKI ŚCIENNEJ:  Agata Słubik kl. If, Agnieszka Sadzyńska kl. If

 

SEKCJA INTERNETOWA: 
- wstawianie zastępstw na stronę oraz opieka nad facebookiem szkolnym.

Aleksandra Fergińska z kl. IIId
Weronika Milczarek z kl. IIId

                                              

LOSOWANIE SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA:  Agata Nowakowska z kl. If,
                                                                              Julia Brodowska z kl. Ie

SEKCJA TECHNICZNA :  

RADIOWĘZEŁ:  Paweł Marciniak z kl. If

Igor Szatkowski z kl. If
Kacper Skwarek  z kl. If

 

NAGŁOŚNIENIE:  Jakub Górczyński kl. IIIf,  Kamil Cholewa kl.IIf, Mikołaj Łasica kl. IIf

SEKCJA FOTOGRAFICZNA:  Franciszek Bednarczyk  kl. IIe, Paula Szewczyk kl. Ib                                                

SEKCJA OGŁÓSZEŃ:  Julia Pawłowska z kl. Ie,
                                       Paulina Przanowska z kl. If 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:    mgr Adrianna Marzec

 

 

{C}

{C} {C} {C}

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SOCHACZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Celem Samorządu Uczniowskiego jest m.in.:  współdecydowanie w sprawach szkoły oraz uczniów, reprezentowanie szkoły poza jej granicami oraz reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem, Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną.

 

 

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zaangażowany będzie w działania realizowane w ciągu całego roku szkolnego: 

 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

2. Zaakceptowanie opracowanego dnia 21 czerwca 2018r. planu pracy SU. (Możliwe drobne zmiany)

 

3. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „Wydarzenia miesiąca”.

 

4. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o pracy SU, zastępstw, ogłoszeń oraz zdjęć z wydarzeń szkolnych.

 

5. Zapoznanie SU z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,

 

6. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, stałe informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem SU,

 

7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, w tym nagłośnienie. 

 

8. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących prace szkoły w pierwszym i drugim semestrze.

 

9. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków,

 

10. Losowanie szczęśliwego numerka

 

11. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 

12. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub 

 

środowiskowe.

 

13. Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole.

 

14. Integrowanie środowiska szkolnego.

 

15. Odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje na rzecz organizowania życia w szkole.

 

16. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym.

 

17. Współpraca z Radą Pedagogiczną.

 

18. Spotkania tematyczne.

 

19. Zagospodarowanie gazetek szkolnych na korytarzach.

 

20.Muzyka na przerwach przez radiowęzeł.
 

21. Współpraca ze szkolnym Pedagogiem (p. Katarzyna Najdzik-Stępień)


22. Współpraca z Wolontariatem szkolnym, zachęcanie uczniów do uczestniczenia w wolontariacie.
 

23. Współpraca z MOPSem i wspieranie ich działań ( sporo naszych uczniów pracuje w MOPSie )
 

24. Wspieranie Szlachetnej Paczki, WOŚP, Miś dla dzieci ze szpitala na Boże Narodzenie, Karma dla Azorka oraz innych imprez charytatywnych.
 

25. Wspieranie szkolnych i klasowych imprez andrzejkowych, mikołajkowych czy karnawałowych)

 

26. Odpowiedzialni za pasowanie pierwszych klas LO.

 

27. Zapraszanie do szkoły różnych gości, polityków, naszych absolwentów (np. pracujących i studiujących za granicą) muzyków i znawców muzyki.

 

28. Wspieranie akcji: Bezpieczeństwo uczniów w internecie. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Profilaktyka zagrożeń , w tym cyberprzemocy.
( gablotki tematyczne ścienne, stoiska z informacjami, dystrybucja ulotek)


 

29. Gablotki tematyczne ścienne, stoiska z informacjami, dystrybucja ulotek na temat: Przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

 

30. Promowanie zdrowego stylu życia (gabloty tematyczne ścienne, stoiska z informacjami, dystrybucja ulotek).

 

WRZESIEŃ 

 

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- Zaakceptowanie opracowanego dnia 21 czerwca 2018r. planu pracy SU. (Możliwe drobne zmiany)

-Wybory do samorządu uczniowskiego

-Ustalenie zasad działania Samorządu Uczniowskiego

-Zapoznanie Rad Klasowych z Regulaminem SU

- Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowanie  z ustalonymi przez  Radę Pedagogiczną dniami wolnymi.

-Organizacja losowań "szczęśliwego numerka"

- Przydzielenie funkcji do wybranych sekcji

 

PAŹDZIERNIK

 

-Miesiąc Dobroci dla Zwierząt (rozpoczynamy zbiórkę karmy dla psów dla schroniska Azorek)

-Obchody Dnia Edukacji Narodowej

-Zorganizowanie pasowania pierwszych klas

-Prowadzenie gabloty informacyjnej dla Samorządu Uczniowskiego

-28.10 – „Dzień Dyni”, przebrany niepytany (na pomarańczowo)

- Przystrojenie szkoły dyniami i liśćmi aby nadać klimat jesieni.

 

LISTOPAD

 

-11.11 – Narodowe Święto Niepodległości – Samorząd pomaga pani prof. Wojciechowskiej w organizacji

-Akcja „Góra Grosza” 

- Wróżby na Andrzejki. Stoisko wróżbami ( za symboliczną opłatą)

 

GRUDZIEŃ 

 

-Świąteczna dekoracja szkoły

-Życzenia świąteczne, kolędy, piosenki świąteczne przez radiowęzeł

-6.12 – Mikołaj w Chopinie- uczniowie w strojach Mikołaja rozdający cukierki od Samorządu Uczniowskiego.

- do 12.12 – akcja: Szlachetna Paczka

- do 12.12 – Akcja: Góra Grosza

-22.12 – Akcja: prezenty dla dzieci ze Szpitala w Sochaczewie. Zawozimy zabawki, gry i pluszaki zrobione  przez naszych uczniów, dla dzieci w oddziale dziecięcym (opiekun samorządu, przewodnicząca szkoły i zastępca)

-Wigilie Klasowe                                             

-Świąteczna akademia + konkurs kolęd w języku polskim i innych językach

-Konkurs na świąteczną kartkę
- Konkurs fotograficzny – „ Boże Narodzenie”

- Świąteczna pomoc ludziom starszym  z  Domu Opieki Społecznej

- Kiermasz świąteczny. Ozdoby, słodkości, gorące napoje, kartki świąteczne.

 

STYCZEŃ

 

- druga niedziela stycznia – Uczestnictwo w WOŚP

-bal karnawałowy – dyskoteka dla całej szkoły (?)

-Nadchodzące ferie zimowe – komunikat o bezpieczeństwie,

 

LUTY

 

-7.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu –tablica z materiałami informacyjnymi,

-14.02 – Dzień Zakochanych – poczta Walentynowa, okolicznościowa  gazetka, muzyka na przerwach. Przystrojenie szkoły w klimacie walentynkowym.

 

MARZEC

 

-8.03 – Dzień Kobiet. Stoisko z kwiatami na sprzedaż.

-21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny- "przebrany -niepytany".  Przystrojenie szkoły kwiatami oraz pokoju nauczycielskiego.

- Wiosenne kanapki i ciasto dla Grona pedagogicznego do pokoju nauczycielskiego - od Samorządu.

 

KWIECIEŃ

 

-życzenia wielkanocne przez radiowęzeł,

- szukanie jajek czekoladowych w szkole  i Zajączka wielkanocnego,

-przystrojenie szkoły w klimacie świątecznym

-22.04 – Międzynarodowy Dzień Ziemi – sprzątanie naszego miasta (wybrane klasy mogłyby pójść sprzątać np. park przy „Muszli” na Podzamczu)

-Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

 

MAJ

 

-Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – apel

-14.05 – Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki – dyskoteka w rytmach polskiej muzyki, wystawy z pracami plastycznymi naszych uczniów.

-Organizacja Dni Kultury Szkoły

 

 

CZERWIEC

 

-1.06 – Dzień Dziecka – propozycja wyjścia klas do kina,

-1-7.06 – Dni Lasów i Zadrzewień – zasadzenie przez naszych uczniów młodych drzewek przy szkole,

-14.06 – zorganizowanie wycieczki dla wszystkich członków samorządu oraz osób udzielających się w życie szkoły do Tułowic: przejażdżka kolejką wąskotorową i ognisko w parku kampinoskim.

-17.06 – Dzień Sportu  i Kultury  Szkoły – różne konkurencje sportowe,  mecze piłki nożnej i siatkówki między klasami, stoiska ze zdrowymi sałatkami, sokami, owocami,  kiermasze, stoiska z tradycyjnymi przysmakami różnych krajów, informacje o wybranych kulturach, a także warsztaty dotyczące Zapobiegania Narkomanii oraz Walki z Cukrzycą, stoliki z materiałami informacyjnymi,

 

-Zakończenie roku szkolnego dla gimnazjum i liceum

 

 

Opracowane  przez:

Opiekuna Samorządu (p. Adriannę Marzec)

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
na rok szkolny  2018/2019

 

 

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego najważniejszymi celami są :

1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej.

2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły.

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.

5. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły.

6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów.

7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w grupie.

8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników.

9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły.

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim- stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i karania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.

7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły.

9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania. 

10. Prawo do opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.

11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

III.ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opracowanie planu działania, regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków, opinii.

3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.

4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku.

5. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami.

8. Organizowanie akcji charytatywnych.

9. Dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu SU.

10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

 

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym całej społeczności uczniowskiej, do końca września każdego roku. Mają być traktowane poważnie, ponieważ później od wybranego kandydata zależy, jak będzie działał samorząd przez cały rok szkolny.

3. Kandydaci na Przewodniczącego Szkoły powinni być osobami odpowiedzialnymi, sumiennymi, umiejącymi pracować w zespole i oczywiście z mnóstwem pomysłów w głowie. A przede wszystkim muszą mieć poparcie od  swojego wychowawcy, aby móc startować na Przewodniczącego Szkoły!

4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa cały rok.

5. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU Pani Adrianna Marzec

6.Organami Samorządu są:

Na szczeblu szkoły:

A. Rada Samorządu Uczniowskiego

B. Zebrania przewodniczących klas.

Na szczeblu klas :

C. Rady klasowe

 

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego

- Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Samorządu.

- Opracowywanie harmonogramu prac Samorządu.

- Kierowanie bieżącą pracą Samorządu.

- Reprezentowanie Samorządu wobec Dyrektora oraz Rady pedagogicznej.

- Reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią.

- Reprezentowanie szkoły w kontaktach z innymi szkołami.

- Przedstawianie opinii Samorządu w sprawach uczniów Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej.

- Informowanie o prawach i obowiązkach uczniów.

- Gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów zawartych w regulaminie.

- Dokonanie wyboru opiekuna Samorządu.

- Powoływanie sekcji.

 

Uczniowska Rada Samorządu składać się będzie z wybranych we wrześniu członków:

- Przewodniczącego   

- Zastępcy

- Sekretarza

- Skarbnika

- Sekcji technicznej

- Sekcji internetowej
- opieka nad facebookiem szkolnym
- wstawianie na stronę zastępstw.

 

A. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentuje Samorząd Uczniowski 

- Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego

- Przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego

- Przydziela zadania poszczególnym członkom

- Organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi 

 

B. Zastępcy Przewodniczącego:

- Wspierają Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków

- Zastępują Przewodniczącego i reprezentują Samorząd Uczniowski w przypadkach, gdy ten z przyczyn losowych nie może tego uczynić

 

C. Sekretarz:

- Wraz z Przewodniczącym opracowuje porządek zebrań Samorządu

- Protokołuje zebrania, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym

- Sprawuje kontrolę nad dokumentacją Samorządu

- Zbiera pisemne wnioski uczniów, napływające do Samorządu

 

D. Skarbnik:

- Współpracuje z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów Samorządu

- Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentacje finansową, gromadzi rachunki

 

2. Zebranie przewodniczących rad klasowych

- Wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego 

- Ustala opinie w sprawach uczniów 

- Obraduje i podejmuje decyzje w sprawach bieżących dotyczących życia szkoły

 

Zebranie przewodniczących Rad Klasowych prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a obrady protokołuje Sekretarz SU.

Na zabrania Rad Klasowych mają wstęp wszyscy zainteresowani.

Osobami uprawnionymi do głosowania podczas zebrania Rad Klasowych są członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego i przewodniczący Rad Klasowych.

Dyrektor szkoły ma praco na wniosek Rady Pedagogicznej zawiesić, bądź uchylić uchwałę Samorządu, o ile narusza ona prawo.

 

3. Rady Klasowe

- Uczniowska Rada Klasowa składa się z trzech osób:

a. Przewodniczący

b. Zastępca przewodniczącego 

c. Skarbik 

- Wyboru uczniowskiej Rady Klasowej dokonuje, w głosowaniu tajnym, ogólne zebranie klasowe.

 Zadania Rady Klasowej:

- Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym.

- Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli.

- Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych.

- Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych.

- Udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.

- Informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej.

- Inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską. 

 

4. Sekcje 

- Do realizacji swych zadań, Rada SU powołuje sekcje.

- Sekcje składają się z 3-7 osób, ich członkiem może zostać każdy uczeń 

- Członkowie Sekcji wybierają przewodniczącego Sekcji, który kieruje ich działaniami.

- Sekcje mogą mieć charakter stały (pracuję przez cały rok ) lub nadzwyczajny (doraźny ) 

- Przy powoływaniu Sekcji ,Rada SU musi określić :

a. Cel powołania sekcji

b. Okres jej istnienia

c. Skład osobowy

 

VI. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności SU.

2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.

3. Fundusz Samorządu jest tworzony:

- ze składek Samorządów Klasowych,

- z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę,

- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,

- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne. 

 

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności SU, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem.

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym.

4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.

5. Przyjmowanie opinii, wniosków SU , sądów, zapraszanie przedstawicieli Rady SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

 

VIII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.

2. Koordynowanie pracy SU.

3. Czuwanie nad gospodarką finansową SU.

4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i współpracy.

5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.

7. Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net