96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

TST

Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych
od 1991 roku

Pismo Prezydenta z okazji 30-lecia TST

Prezentacja z okazji 30-lecia TST

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało w 1983 roku. Inicjatorką powstania TST i konsultantem naukowym jest dr Danuta Nakoneczna. Aktualnie Towarzystwo zrzesza 32 elitarne licea z całej Polski, szkoły o określonej tradycji i sukcesach dydaktyczno-wychowawczych.
W 1991 roku do grona szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych dołączyło również Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie.

Celem Towarzystwa jest oddolna reforma innowacyjna w liceach państwowych. Podstawą pracy TST jest:
- tworzenie klas autorskich o określonych programach,
- tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i zainteresowań młodzieży,
- praca indywidualna z uczniami uzdolnionymi,
- ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej.

W wyniku unowocześnienia procesu nauczania i wychowania w naszym Liceum zaczęto tworzyć programy klas autorskich, doskonalić pracę z najzdolniejszymi uczniami, wprowadzać pozaszkolne formy zajęć, współpracować z innymi szkołami średnimi w kraju.

Wprowadzone innowacje i zmiany pedagogiczne sprzyjały skuteczności pracy szkoły. Proces dydaktyczny wzbogacony został wyjazdowymi obozami naukowymi. Podczas ich trwania odbywały się zajęcia lekcyjne.
W procesie wychowawczym główną uwagę skierowano na stworzenie optymalnych warunków dla pełnego rozwoju osobowości uczniów, rozbudzenia chęci poszerzania wiedzy.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych.

W 2006 roku w zawodach międzynarodowych olimpiad przedmiotowych 29 uczestników z Polski zostało nagrodzonych medalami i wyróżnieniami.

W 2002 roku uczeń naszego Liceum Jacek Bil zdobył złoty medal Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Holandii.

Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród.

Licea zrzeszone w TST:

 • Białystok - I L.O. im. Adama Mickiewicza
 • Bolesławiec - I L.O. im. W. Broniewskiego
 • Bydgoszcz - VI L.O. im. A. J. Śniadeckich
 • Częstochowa - II L.O. im. Romualda Traugutta
 • Gdynia - III L.O. im. Marynarki Wojennej
 • Inowrocław - I L.O. im. Jana Kasprowicza
 • Kętrzyn - I L.O. im. W. Kętrzyńskiego
 • Kielce - IV L.O.
 • Koszalin - I L.O. im. S. Dubois
 • Kraków - I L.O. im. B. Nowodworskiego
 • Kraków - II L.O. im. Króla J. Sobieskiego
 • Legnica - I L.O. im. Tadeusza Kościuszki
 • Leszno - I L.O.
 • Łomża - I L.O. im. Tadeusza Kościuszki
 • Łódź - XXVI L.O. im. K. K. Baczyńskiego
 • Opole - III L.O. im. Marii Skłodowskiej - Curie
 • Ostrowiec - I L.O. im. Stanisława Staszica
 • Płońsk - I L.O. im. Henryka Sienkiewicza
 • Płock - I L.O. im. S. Małachowskiego
 • Puławy - I L.O. im. A. J. Czartoryskiego
 • Radom - VI L.O. im. J. Kochanowskiego
 • Rybnik - I L.O. im. Powstańców śląskich
 • Rzeszów - I L.O. im. Stanisława Konarskiego
 • Sandomierz - I L.O. im. Adama Patkowskiego
 • Sosnowiec - VI L.O. im. Stanisława Staszica
 • Sochaczew - I L.O. im. Fryderyka Chopina
 • Szczecin - XIII L.O.
 • Tarnów - II L.O. im. Jana Tarnowskiego
 • Warszawa - VIII L.O. im. Władysława IV
 • Warszawa - LXIV L.O. im. Stanisława Witkiewicza
 • Wrocław - XIV L.O. im. Polonii Belgijskiej
 • Zielona Góra - I L.O. im. Edmunda Dembowskiego

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net