96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Uniwersytet Kluczowych Umiejętności–nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia ucznia

Załącznik 2 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa ucznia

Załącznik 3 do Regulaminu - oświadczenie przetwarzanie danych ucznia

Załącznik 4 do Regulaminu - deklaracja zgłoszeniowa nauczyciela

 

 

Załącznik 5 do Regulaminu - oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Lista grup z prowadzącymi

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net